Aktualizace jídelníčku (přidáno 4.7.2019)

CENA STRAVNÉHO MŠ (přidáno 23.6.2019)
Vzhledem k velkému nárůstu cen potravin, se od nového školního roku zvedá cena stravného:

děti MŠ 3-6let
celodenní strava = 41 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč, svačina 9 Kč)
polodenní strava = 32 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 23 Kč)

děti MŠ 7let
celodenní strava = 43 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 25 Kč, svačina 9 Kč)
polodenní strava = 34 Kč (přesnídávka 9 Kč, oběd 25 Kč)
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ (přidáno 1.6.2019)
PROBĚHNE: v úterý 18. 6. 2019 v 15:45 hodin ve třídě Mravenečků
PROGRAM: předání rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
- informace o provozu MŠ (provozní doba, vyzvedávání dětí, omlouvání dětí, atd.)
- platby v MŠ
- pár rad jak usnadnit dítěti nástup do školky, adaptační režim
- diskuze – odpovědi na vaše otázky
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ (přidáno 24.5.2019)
Klikněte zde pro stažení nebo zobrazení seznamu...
Seznam přijatých dětí 1
Seznam přijatých dětí 1

Pokud se Vám nezobrazují informace, které by měly na stránce již být, zkuste použít v prohlížeči standardní funkci "Aktualizace stránky" pomocí klávesy F5 na klávesnici. Stránka se celá znovu načte ze serveru. Toto je potřeba provést na každé stránce zvlášť (jídelníček, vývěska, akce...).
OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI NAHLÍŽENÍ DO SPISU (přidáno 16.5.2019)
Z důvodu přerušní dodávky elektrické energie bude MŠ dne 22.5.2019 uzavřena. Nahlédnutí do spisu bude tedy 20.5.2019 od 10 do 11 hodin .
Děkuji za pochopení Tronečková
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN (přidáno 8.4.2019)
TERMÍN: PONDĚLÍ 6.5.2019 , a to v dopoledních hodinách od 10:00 hodin do 11:00 hodin a v odpoledních hodinách od 14:00 hodin do 16:00 hodin.
K ZÁPISU SI PŘINESTE TYTO DOKUMENTY:
- Vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání potvrzenou dětským lékařem
- Originál rodného listu dítěte
- Občanský průkaz k doložení trvalého pobytu dítěte
- Cizinci potvrzení o pobytu v ČR
Dokumenty ke stažení zde:
Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
Kritéria o přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

TELEFONNÍ ČÍSLO PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (přidáno 19.3.2019)
Telefoní číslo pro omlouvání dětí z docházky do MŠ je nyní pro všechny třídy stejné a to 721380048.
Telefoní číslo 731951708 je zrušeno.
POLODENNÍ DOHÁZKA (přidáno 17.12.2018)
Děti s polodenní docházkou budou od 1. 1. 2019 platit 580,- Kč.
Změňte si trvalý příkaz až od ledna, v prosinci se platí původní částka!!!
Aktualizované dokumenty (přidáno 29.11.2018)
Byly aktualizovány následující dokumenty:
Střednědobý plán na rok 2020-2021
Předpokládané příjmy a výdaje za rok 2019
Provozní řád pro stravování v mateřské škole

PŘEDNÁŠKA O ŠKOLNÍ ZRALOSTI A PŘIPRAVENOSTI (přidáno 24.11.2018)
Ve středu 28.11.2018 od 16 hodin
Přednášející: Mgr. Renata Abrahamová – vedoucí pracoviště PPP Lomená

Témata:
- Co je školní zralost?
- Jak svému dítěti ulehčit vstup do 1. třídy.
- Co by mělo dítě zvládnout pro úspěšný nástup do 1. Třídy (motoriky, grafomotorika, kresba, zrakové vnímání a paměť, vnímání prostoru, prostorové představy, řeč, sluchové vnímání a paměť, matematické představy, sociální dovednosti, pracovní zralost).

Přednáška je určena pro rodiče, děti nechte doma. Účast je nutná.
Přibyly nové akce (přidáno 14.9.2018)


INFORMACE PRO RODIČE (přidáno 29.8.2018)
Režim MŠ:
6,30 – 8,30 – příchod dětí do MŠ (doporučujeme přivádět děti do 8,00 hodin), v 8,30 se již MŠ uzamyká
12,00 – 12,30 – vyzvedávání dětí po obědě
14,45 – 16,15 – odpolední vyzvedávání dětí
(bližší informace viz. Školní řád, Školní vzdělávací program)
Do MŠ je vstup pouze přes čipový systém. Čip je možné si vyzvednout ve třídách. Pokud nemáte čip, tak zazvoňte na zvonky vedle vchodu do MŠ. Budete vpuštěni přes kamerový systém.

Adaptační režim pro nové děti:
- V prvních dnech doporučujeme rodičům, aby si děti vyzvedli po obědě
- Další informace k adaptačnímu režimu u třídní učitelky.

POTŘEBNÉ VYBAVENÍ DO ŠKOLKY (přidáno 29.8.2018)
Do třídy
papuče s pevnou patou – ne pantofle, crocs!!!
na převlečení lehké kalhoty, tepláky, zástěrky, sukýnky, legíny apod.
pro spáče pyžamo, noční košile

Na zahradu a pobyt venku
starší teplákovou soupravu nebo starší kalhoty, mikinu, bundu – oblečení přizpůsobené aktuálnímu počasí
na teplé měsíce kraťasy
plastový hrnek na pití - viditelně a nesmyvatelně podepsaný

pláštěnku a gumáky

Náhradní oblečení pro případ nehody
spodní prádlo, tepláky, tričko

Prosíme o přinesení
Toaletní papír, ubrousky ke stolování, papírové kapesníky.

VŠE PROSÍME PODEPSAT!

Všechny dětí musí mít jedno oblečení do třídy a druhé na pobyt venku, zahradu.
INFORMAČNÍ SCHŮZKA PRO VŠECHNY RODIČE (přidáno 29.8.2018)
Ve čtvrtek 6.9.2018 od 16,15 hod – přijďte bez dětí
Budou probrána témata:
Představení pedagogického sboru, Školní řád, organizace provozu MŠ, omlouvání dětí z docházky a ze stravy, povinné předškolní vzdělávání, úplata za předškolní vzdělávání, úplata za stravu, vybavení do MŠ, logopedie, kroužky, kulturní akce aj.
Účast nutná.
INFORMACE O PRÁZDNINOVÉM PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN (přidáno 30.5.2018)
Vážení rodiče, prázdninový provoz pouze pro přihlášené děti začíná v pondělí 2.7.2018 a končí v pátek 20.7.2018 .
Úplata za předškolní vzdělávání je na měsíc červenec stanovena poměrně sníženou částkou na 260,- Kč. Částku uhraďte nejpozději do 15.6.2018 na účet mateřské školy.
Děti, které se na prázdninový provoz nepřihlásily, budou v měsíci červenci od úplaty osvobozeny.
V měsíci srpnu bude mateřská škola uzavřena, od úplaty za předškolní vzdělávání budou osvobozeny všechny děti.

Provoz v novém školním roce bude zahájen v pondělí 3. září 2018 .
UKLIĎME ČESKO! (přidáno 16.4.2018)
Zapojením mateřské školy do akce obce ukliďme Česko se nám podařilo na školní zahradě udělat velký kus práce. Vyměnili jsme písek v pískovištích, vyhrabali a pohrabali celou zahradu, vyplenili skalky a bylinkové záhony, provázali vrbový tunel, ostříhali keře a strávili hezké dopoledne.
Proto moc děkujeme všem zúčastněným rodinám a to Bučkovi, Elicerovi, Foltýnovi, Proksovi, Urbanovi, Kulkarni, Cupalovi, Kulhánkovi, Haltmarovi, Dvořáčkovi, Jakubčíkovi, Drdovi, Krajíčkovi, Kiršovi, Richterovi.

DŮLEŽITÉ - OSLAVY NAROZENIN (přidáno 21.3.2016)
NA OSLAVU NAROZENIN DĚTÍ NOSTE POUZE OVOCE!
(PŘÍPADNÉ DOTAZY KONZULTUJTE S TŘÍDNÍ UČITELKOU)
Seznam alergenů (přidáno 18.12.2014)
Nově je v sekci JÍDLO umístěn seznam alergenů vyskytujících se ve školní jídelně. Od následujícího roku budou čísla těchto alergenů uvedena na jídelníčku.

UPOZORNĚNÍ PRO VŠECHNY RODIČE (přidáno 2.12.2014)
Nenechávejte žádné věci ve svých autech zaparkovaných před MŠ.
Již po několikáté bylo před MŠ vykradeno auto – nechaná taška na sedadle. „Vaše auto není trezor“. Vyhnete se zbytečným komplikacím a poškození automobilu.

PRAVIDLA PRO OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (přidáno 1.10.2014)
- Ze stravy:
Tel. 544 224 747, email jidelna.menin@seznam.cz , sešit ve vestibulu MŠ (u Soviček v šatně)
- Z docházky do MŠ :
Učitelce osobně, SMS pro pracoviště Měnín 376 tel. 721 380 048, SMS pro pracoviště Měnín 39 Sovičky tel. 731 951 708.
Email: materska.skola@menin.cz
PROSÍM POZOR!!!! (přidáno 9.9.2013)
Od 1.9.2013 dochází ke změně v placení stravného!
Stravné se hradí trvalým příkazem na č. ú. 181 299 485/0300 nebo složenkou a to vždy do 15. dne předchozího měsíce! V měsíci září proto, prosím, proveďte dvě platby! Ten, kdo bude platit složenkou obdrží dvě složenky, ostatní jednu, podle které si založí trvalý příkaz pouze do května! Sourozenci dostanou jednu složenku dohromady. Vyúčtování proběhne v měsíci červenci, přeplatky se budou vracet na účty, uvedené v přihlášce. Prosím ty, kteří účet neuvedli, aby tak učinili dodatečně buď telefonicky, nebo písemně.
Strávník, který nemá včas zaplacené stravné, nemá nárok na odebírání stravy!
To znamená, kdo neprovede v září dvě platby (na září a na říjen), nedostane 1. 10. oběd ani svačinu.

V Měníně 1. 9. 2013
Milena Maresová
vedoucí školní jídelny

Aktualizace "Provozního řádu pro stravování v mateřské škole" (přidáno 27.8.2013)

KAŽDÝ MÁ SVÉHO ANDĚLA (přidáno 9.1.2013)
Akce Každý má svého anděla přinesla celkem 7 250,- Kč, kterými jsme přispěli na programy UNICEF:
Adopce panenek
(1 panenka představuje základní očkování proti 6 smrtelným nemocem pro 1 dítě)
Adoptovali jsem 6 panenek, do každé třídy 2. = 3 600,- Kč
Očkování proti dětské obrně ... 410,- Kč
Očkování proti spalničkám ... 540,- Kč
Terapeutická výživa ... 1 300,- Kč
Tablety na čištění vody ... 1 250,- Kč
Vánoční přání ... 150,- Kč

Ještě jednou děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili, ať už výrobou andělů nebo jejich nákupem v aukci či ještě po aukci na vánočním setkání ve třídách.

Nové fotografie z tvorby dětí (přidáno 8.12.2012)


Na archivní záznamy
Pokud nemáte prohlížeč na soubory PDF , můžete si jej stáhnout ZDE.
Pokud nemáte MS Word k otevření souborů DOC , můžete si prohlížeč Word Viewer stáhnout ZDE.