Mateřská škola byla postavena v roce 1980 jako dvoutřídní se dvěma pavilóny. Hlavní pavilón byl dvoupodlažní, v každém podlaží jedna třída s příslušenstvím. Takto sloužila mateřská škola až do roku 2009. V roce 2010 vybudoval zřizovatel, vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, půdní vestavbu pod novou sedlovou střechou a v ní další třídu s kompletním příslušenstvím. Toto uspořádání bylo do roku 2014, kdy se musel opět navyšovat počet míst ve školce. Byla zrekonstruována bývalá ordinace dětského lékaře a v ní vznikla odloučená třída s veškerým příslušenstvím pro další děti.
Mateřská škola má nyní čtyři třídy a kapacitu 84 dětí.
Ve druhém, provozním pavilónu se nachází školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Zajišťuje stravování i pro Základní školu v Měníně.
V roce 2011 byla provedena výměna oken v obou starších podlažích hlavního pavilónu a v celém pavilónu provozním. Celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu.
Ke škole patří zahrada se vzrostlou zelení, která je vybavena prvky pro hry dětí i jejich vzdělávání.
V průběhu školního roku 2014-2015 prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí, která byla uskutečněna z dotací Evropské unie, o které požádala obce Měnín.
Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali "Svět na dosah ruky". Vedeme děti k šetrnému vztahu k životnímu prostředí, udržujeme si okolí mateřské školy, učíme se třídit odpad.
Všechny tři třídy jsou věkově smíšené, sourozenci mohou spolu chodit do jedné třídy. Při nástupu je rodičům umožněn adaptační pobyt s dítětem ve třídě. Na škole působí sdružení rodičů, které pomáhá s finančním a organizačním zajišťováním akcí školy. Účast všech rodičů na akcích je vítána.
Ke stažení dokument Školní řád Mateřské školy Měnín

Ke stažení dokument Provozní řád pro stravování v mateřské škole

Ke stažení dokument Vnitřní předpis ředitelky Mateřské školy Měnín o úplatě za předškolní vzdělávání

Ke stažení dokument Stanovení výše úplaty

Ke stažení dokument Výpočet úplaty

Ke stažení dokument Předpokládané příjmy a výdaje za rok 2020
Vyvěšeno 11.11.2019

Ke stažení dokument Střednědobý plán na rok 2021 a 2022
Vyvěšeno 11.11.2019

Ke stažení dokument Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí

Ke stažení dokument Projekt - Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a usnadňování přechodu dětí v MŠ Měnín

Pokud nemáte prohlížeč na soubory PDF , můžete si jej stáhnout ZDE.
Pokud nemáte MS Word k otevření souborů DOC , můžete si prohlížeč Word Viewer stáhnout ZDE.