VÍTEJTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚNÍN

Naše mateřská škola slouží vám i vašim dětem již od roku 1980. V průběhu let prošla mnohými rekonstrukcemi a modernizacemi, včetně úprav zahrady se vzrostlou zelení a herními prvky. Mateřská škola má nyní čtyři třídy a kapacitu 92 dětí. Všechny třídy jsou věkově smíšené, sourozenci mohou spolu chodit do jedné třídy. Při nástupu je rodičům umožněn adaptační pobyt s dítětem ve třídě. Účast všech rodičů na akcích mateřské školy je vítána.

VÍCE O ŠKOLCE   ZÁPIS DO MŠ

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Informace o provozu mateřské školy v době hlavních letních prázdnin

[ 26.04.2024 ]

Prázdninový provoz, Uzavření MŠ, Úplata za PV za měsíc červenec Více »


HLEDÁME ZAMĚSTNANCE DO SVÉHO KOLEKTIVU

[ 28.06.2024 ]

MŠ Měnín hledá zaměstnance Více »


TŘÍDY A KOLEKTIV VE ŠKOLCE

Naše mateřská škola má nyní čtyři věkově smíšené třídy. V každé třídě jsou k dispozici dvě paní učitelky. Všechny pedagogické pracovnice jsou plně kvalifikované a dále se všechny učitelky vzdělávají průběžným vzděláváním pedagogických pracovníků.

KRTEČCI

p. uč. Bc. Jana Vašková
p. uč. Michaela Třísková
p. asistentka Monika Pazderová

MRAVENEČCI

ředitelka Bc. Dagmar Tronečková
p. uč. Monika Šamánková
p. asistentka Iva Široká

ČMELÁČCI

p. uč. Daniela Bielčíková
p. uč. Michaela Polášková

SOVIČKY

p. uč. Bc. Hana Palánová
p. uč. Eliška Hrouzková
p. asistentka Jitka Brumlová

DENNÍ REŽIM

6:30 – 7:00

Scházení dětí u Krtečků
hry dle přání dětí, rozdělení do tříd

7:00 – 9:30

Hry dle výběru nebo nabídky
didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky, hygiena

8:45 – 9:15

Postupná svačina

9:30 – 11:30

Pobyt venku
pobyt venku se operativně může upravit podle počasí, pro případ deště je každé dítě vybaveno pláštěnkou a gumáky

11:45 – 12:15

Příprav na oběd, oběd

12:15 – 14:30

Hygiena, odpočinek na lůžku
program pro nespavé děti

14:30 – 16:15

Svačina, hry
dokončování výtvarných prací a výrobků, individuální práce... (přecházení zbývajících dětí do třídy Krtečků), odcházení dětí

NÁPLŇ DNE

NAPLÁNOVANÉ AKCE

Kulturní akce jsou doplňovány v průběhu roku.

PŘEHLED AKCÍ

KROUŽKY
JÍDELNÍČEK
TVORBA