Život ve školce

Organizace dne

MŠ Měnín 376

6:30 – 7:00

Scházení dětí u Krtečků
hry dle přání dětí, rozdělení do tříd

7:00 – 9:30

Hry dle výběru nebo nabídky
didakticky cílené činnosti (řízené i spontánní) ve skupinách i individuální, tělovýchovné chvilky, hygiena

8:45 – 9:15

Postupná svačina

9:30 – 11:30

Pobyt venku
pobyt venku se operativně může upravit podle počasí, pro případ deště je každé dítě vybaveno pláštěnkou a gumáky

11:45 – 12:15

Příprav na oběd, oběd

12:15 – 14:30

Hygiena, odpočinek na lůžku
program pro nespavé děti

14:30 – 16:15

Svačina, hry
dokončování výtvarných prací a výrobků, individuální práce... (přecházení zbývajících dětí do třídy Krtečků), odcházení dětí