Život ve školce

Akce budou průběžně doplňovány.

ČERVEN

14.06.2023

Dravci
na fotbalovém hřišti - od 8:10 hodin

Další akce, které plánujeme:

- Divadlo Žatčany

- Divadlo Radost 

- Den s IZS 

- Výlet celé MŠ