O školce

Charakteristika naší školky

Mateřská škola v Měníně byla postavena v roce 1980 jako dvoutřídní se dvěma pavilóny. Hlavní pavilón byl dvoupodlažní, v každém podlaží jedna třída s příslušenstvím. Takto sloužila mateřská škola až do roku 2009. V roce 2010 vybudoval zřizovatel, vzhledem k narůstajícímu počtu dětí, půdní vestavbu pod novou sedlovou střechou a v ní další třídu s kompletním příslušenstvím. Toto uspořádání bylo do roku 2014, kdy se musel opět navyšovat počet míst ve školce. Byla zrekonstruována bývalá ordinace dětského lékaře a v ní vznikla odloučená třída s veškerým příslušenstvím pro další děti.

Ve druhém, provozním pavilónu se nachází školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Zajišťuje stravování i pro Základní školu v Měníně.

V roce 2011 byla provedena výměna oken v obou starších podlažích hlavního pavilónu a v celém pavilónu provozním. Celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu. Ke škole patří zahrada se vzrostlou zelení, která je vybavena prvky pro hry dětí i jejich vzdělávání. V průběhu školního roku 2014-2015 prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí, která byla uskutečněna z dotací Evropské unie, o které požádala obce Měnín.

Pracujeme podle vlastního vzdělávacího programu, který jsme nazvali "Svět a moje misto v něm". Vedeme děti k šetrnému vztahu k životnímu prostředí, udržujeme si okolí mateřské školy, učíme se třídit odpad.

Mateřská škola má nyní čtyři třídy a kapacitu 92 dětí. Všechny třídy jsou věkově smíšené, sourozenci mohou spolu chodit do jedné třídy. Při nástupu je rodičům umožněn adaptační pobyt s dítětem ve třídě. Na škole působí sdružení rodičů, které pomáhá s finančním a organizačním zajišťováním akcí školy. Účast všech rodičů na akcích je vítána.