O školce

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mgr. Blanka Březinová
Telefon: +420 606 084 855
emailová adresa: blanka.brezinova@sms-sluzby.cz