O školce

Spolupráce s rodiči je prvořadým, snad oboustranným zájmem a budeme ji nadále rozvíjet. V současné době je dle našeho mínění informační servis školy na vysoké úrovni. O dění naší školy jsou zákonní zástupci informováni na nástěnkách v šatnách, na internetových stránkách školy, prostřednictvím letáků na vstupních dveřích do MŠ, na facebookových skupinách tříd, prostřednictvím emailů a sms zpráv, články v Měnínském zpravodaji. Dále mohou rodiče získat informace o svých dětech individuálními pohovory s učitelkami (Diagnostika a hodnocení dětí) nebo s ředitelkou školy. Na podzim je vždy plánované posezení se speciálním pedagogem a rodiči předškoláků na téma "Školní zralost". 

Nevěnujeme se však jen spolupráci s rodiči, ale též s různými organizacemi. Jako velice důležitou vidíme spolupráci se základní školou.  Děti v předškolních třídách se chodí seznamovat s výukou v první třídě. Učitelky z MŠ pak následně sledují jejich vývoj  v prvním roce docházky do ZŠ. K

Spolupráce s ostatními organizacemi také napomáhá k získávání kompetencí z různých oblastí. Škola spolupracuje  s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem, FAČR, Sokolem. Je členem sítě "Mrkvička" sdružující mateřské školy se zájmem o enviromentální vzdělávání. 

Mateřská škola spolupracuje s Obcí Měnín. S Obcí Měnín máme dlouholetý partnerský vztah na velmi dobré úrovni. Spolupráce spočívá v materiálním vybavení školy, podílíme se různými formami na veřejném životě obce (vystoupení na vítání občánků, kulturní program pro důchodce, babí léto, atd. 

 Velice důležitou spoluprácí je kontakt s Pedagogicko psychologickou poradnou Brno a Speciálním pedagogickým centrem Brno, kam se obracíme s žádostmi o provádění různých poradenských akcí pro rodičovskou veřejnost i pedagogy.

Spolupráce s logopedickým pracovníkem, který dojíždí do naší MŠ a s dětimi, které mají problémy s výslovností má individuální lekce. Službu si hradí rodiče.