Život ve školce

Charakteristika naší školky

     Mateřská škola je začleněna ve středu obce Měnín. Původně byla postavena jako dvoutřídní se dvěma pavilony spojenými chodbou. Díky narůstajícímu počtu dětí v obci se mateřská škola ve spolupráci se zřizovatelem rozrostla o třetí třídu pro 17 dětí, která byla v roce 2010 vybudována pod novou sedlovou střechou. Každá třída má kompletní příslušenství.  V roce 2014 se mateřská škola rozšířila o 4 třídu, kterou obec nechala vybudovat na bývalém zdravotním středisku a tím vznikla odloučená třída pro 15 dětí s veškerým příslušenstvím, včetně výdejny stravy. V roce 2016 nástavbou provozního pavilonu školní kuchyně vznikla další plnohodnotná třída spojená s budovou MŠ nástavbou stávajícího spojovacího krčku. Třída má kompletní vybavení. Pro dostatečné množství míst, bylo odloučené pracoviště na bývalém zdravotním středisku v srpnu 2017 vymazáno z rejstříku Mateřské školy Měnín.

     V provozním pavilonu je vybudovaná školní jídelna, která je součástí mateřské školy. Zajišťuje stravování i pro Základní školu v Měníně.

 

               V roce 2011 byla provedena výměna oken v obou starších podlažích hlavního pavilonu, dále

výměna oken v celém provozním pavilonu a spojovací chodbě mezi oběma pavilony. Celá budova byla zateplena a dostala novou fasádu.

 

     Součástí mateřské školy je i zahrada. Bývá využívána především v teplých letních měsících. Pro tyto příležitosti je zde různé vybavení jako pískoviště, kreslící tabule, klouzačka. Součástí zahrady jsou i výukové tabule určené pro skupinovou práci s dětmi. Byly pořízeny z dotací projektu EVVO. V zimních měsících při dostatku sněhu mohou děti využívat uměle vytvořený kopec k radovánkám na saních a bobech. Na zahradě byla provedena celková obnova chodníků. Byla položena nová dlažba a upravila se přístupová cesta do mateřské školy.

V průběhu školního roku 2014/2015 prošla zahrada rozsáhlou rekonstrukcí, která byla uskutečněna z fondů Evropské unie, o které žádala obec Měnín. V zahradě proběhly terénní úpravy a doplnily se prvky: tunel z vrbového proutí, smyslový chodník, ptačí krmítko, odpadkové koše, lavičky, balanční lávku, výukový letní altán, herní sestavu se skluzavkou a houpačkou, prohazovadlo s kreslící tabulí, kompostér, bylinkový záhon.

Velmi rádi chodíme i na vycházky do přírody. Mateřská škola je zasazena do venkovského prostředí, takže máme do přírody jen pár kroků. Není to příroda nijak exkluzivní – kolem Měnína je typicky zemědělská krajina. Každá krajina má ale své kouzlo, zvlášť když je to váš domov.