Informace o provozu mateřské školy v době hlavních letních prázdnin

Informace o provozu mateřské školy v době hlavních prázdnin

 

Prázdninový provoz bude po dohodě se zřizovatelem od 1. 7. 2024 do 19. 7. 2024.

 

Na prázdninový provoz bude proveden průzkum zájmu a je potřeba se zapsat do 31. 5. 2024.

 

Od 24. 7. 2024 do 31. 8. 2024 bude Mateřská škola Měnín uzavřena. Nový školní rok začne 2. září 2024.

 

Dětem, které nebudou přihlášeny na prázdninový provoz, bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání a budou automaticky odhlášeny ze stravy. Úplata bude za měsíc červenec 380,- Kč se splatností 1. 6. 2024 – 15. 6. 2024 na účet MŠ 181299485/0300. Předškoláci úplatu neplatí.

 

V Měníně dne 26. 4. 2024