Pokud se Vám nezobrazují informace, které by měly na stránce již být, zkuste použít v prohlížeči standardní funkci "Aktualizace stránky" pomocí klávesy F5 na klávesnici. Stránka se celá znovu načte ze serveru. Toto je potřeba provést na každé stránce zvlášť (jídelníček, vývěska, akce...).
Aktualizace jídelníčku (přidáno 11.6.2021)

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ (přidáno 4.6.2021)
Ke stažení zde...
ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ DO MŠ MĚNÍN
ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ

INFORMACE O PROVOZU MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN (přidáno 30.4.2021)
Prázdninový provoz bude od 1. 7. 2021 do 16. 7. 2021 . Na prázdninový provoz je potřeba se nahlásit do 14. 6. 2021 .
Od 17. 7. 2021 do 31. 8. 2021 bude MŠ uzavřena. Nový školní rok začne 1. září 2021.
Dětem, které nebudou přihlášeny na prázdninový provoz, bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání. Úplata bude za měsíc červenec 250,- Kč se splatností 1. 6. 2021 – 15. 6. 2021 na účet MŠ 181299485/0300.
V Měníně 30. 4. 2021

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 (přidáno 2.4.2021)
PŘEDZAPSAT SE MŮŽETE OD 7.4.2021 DO 14.5.2021 NA www.elektronickypredzapis.cz.
ŘÁDNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT OD 2.5.2021 DO 16.5.2021 BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ.
K ZÁPISU JE TŘEBA DOLOŽIT TYTO DOKUMENTY:

1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ:
- ke stažení na webových stránkách školy – www.skolka.menin.cz
- vyplnit a vytisknout si ji můžete ze stránek www.elektronickypredzapis.cz
- po předchozí domluvě si ji můžete vyzvednout v MŠ

2. LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ
- podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které budu ve školním roce 2021/2022 plnit povinné předškolní vzdělávání.
- Očkování se dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na Žádosti o přijetí do MŠ.

3. RODNÝ LIST DÍTĚTE
- kopii rodného listu

VYPLNĚNÉ DOKUMENTY JE MOŽNÉ PŘEDAT:
1. do datové schránky školy – ureknrq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!!!)
3. poštou
4. osobním podáním po předchozí rezervaci času na www.elektronickypredzapis.cz


PŘIDĚLENÍ REGISTRAČNÍHO ČÍSLA
o přijetí Vašeho dítěte rozhodne ředitelka MŠ ve správním řízení na základě podání žádosti. V souladu s § 67 odst.2 č.500/2004 Sb., správního řádu bude vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu Vašeho dítěte. Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním seznamu na dveřích u hlavního vchodu do MŠ a na webových stránkách MŠ (www.skolka.menin.cz) a to nejpozději
9.6.2020 po dobu nejméně 15 dnů.
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Pro tyto účely vám bude registrační číslo zasláno e-mailovou adresou, datovou schránkou nebo SMS zprávou.

V případě rozhodnutí o nepřijetí Vám bude rozhodnutí doručeno v souladu s §20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty ke stažení:
Žádost o přijetí
Kritéria pro přijmání dětí do MŠ
EP_letak_pro_zakonne_zastupce_předzápis.png

OTEVŘENÍ MŠ PRO IZS (přidáno 9.3.2021)
Vážení rodiče, z rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje pan Mgr. Jana Grolicha ze dne 8.3.2021 podle ustanovení § 14 odst. 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů je naše MŠ pověřena vykonávat nezbytnou péči o děti od 2 do 10 let, jejíž zákonní zástupci jsou:
• zaměstnanci bezpečnostních sborů,
• zaměstnanci obecní policie,
• zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
• zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
• zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
• sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
• zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
• zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
• zaměstnanci Finanční správy České republiky,
• příslušníky ozbrojených sil,
• zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
• pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo určeného školského zařízení,
• zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
• zaměstnanci zařízení školního stravování,
• zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
• zaměstnanci České pošty, s. p.,
• soudci a zaměstnanci soudů.

MŠ bude z důvodu karanténních opatření otevřena od pondělí 15.3.2021 od 6,30 do 16,15 hod. Prosím o přihlášení dětí nejpozději do 11.3.2021 na tel. MŠ 739214640 nebo na email materska.skola@menin.cz z důvodu zajištění provozu a stravy dětí. Při prvním příchodu dítěte do školky je potřeba přinést potvrzení o zaměstnání zákonného zástupce a v případě, že není dítě přijaté do naší MŠ Evidenční list dítěte.
*** Evidenční list ke stažení ZDE ***

Seznam dalších škol v okolí:
Mateřská škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace sídl. Družba 673, 667 01 Židlochovice
Mateřská škola Hrušovany u Brna, okres Brno - venkov, příspěvková organizace Havlíčkova 169, 664 62 Hrušovany u Brna
Mateřská škola Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Husova 509, 664 61 Rajhrad
Základní škola Letovice, příspěvková organizace Komenského 902/5, 679 61 Letovice
Mateřská škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav, příspěvková organizace U Sokolovny 973, 691 55 Moravská Nová Ves
ROZHODNUTÍ O UZAVŘENÍ MŠ (přidáno 23.2.2021)
Vážení rodiče, zde je ke stažení rozhodnutí o uzavření MŠ Měnín
ROZHODNUTI_uzavreni_MS_Menin_20210223.pdf

Aktualizované dokumenty (přidáno 19.11.2020)
Byly aktualizovány dokumenty v sekci "ÚVOD"...

INFORMACE Z MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ (přidáno 17.9.2020)
Vážení rodiče, předáváme Vám důležité informace ministerstva zdravotnictví s doporučením OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie Covid19.
Algoritmus_respiraci_PL_final_14_09_2020_.pdf
Algoritmus_izolace_a_karantena_final_14_09_2020_.pdf
DP_OSPDL_Covid_ve_skolach_11_09_2020_final_.docx
MZDRX01BSXO3_vystup_AK.pdf
AKTUÁLNÍ INFORMACE O PROVOZU MŠ (přidáno 11.9.2020)
Vážení rodiče,
Nastalá situace je pro nás všechny nepříjemná. Vyjádření KHS mi stále nedošlo, řešíme to s KHS, Ministerstvem zdravotnictví, Jihomoravským krajem a dalšími institucemi.
Nyní se snažím zajistit stravu pro vaše děti.

1. První z možností je dovoz jídel od firmy Filii rozvoz.
Cenově by se jídlo pohybovalo takto:
Oběd 50,-. Svačinky zajistíme samy.
Pro tuto variantu je nutné zajistit personál pro výdej stravy, který má znalosti v oblasti ochrany zdraví a je držitelem zdravotního průkazu. V pondělí bych byla schopna zajistit proškolení personálu v oblasti HATSAP, které je nutné pro tuto práci.
Pokud byste o někom takovém věděli, kontaktujte mě na tel. čísle 739 214 640.

2. Jídlo z MŠ Blučina
MŠ Blučina by nám byla schopna uvařit do jejich povolené kapacity 50 jídel. Musel by být omezený provoz na 2 třídy. Je třeba zajistit zaměstnance do kuchyně v MŠ Blučina a na dovoz stravy.
Požadavky na osobu do kuchyně jsou: znalosti v oblasti ochrany zdraví a potravinářský průkaz.
Požadavky na dovoz jídel: osoba s potravinářským průkazem, která má auto přizpůsobené na převoz stravy.
Pokud o někom takovém víte, tak mě kontaktujte na tel. čísle 739 214 640.

3. Jen dopolední provoz MŠ
Další možností je otevření MŠ jen na dopolední provoz, kdy jsem schopni zajistit dopolední svačinku. Bez teplého jídla by v MŠ mohly být děti jen do 12 hodin.

Na žádost rodičů proto prozatím otevřeme v pondělí na dopolední provoz s jednou svačinkou. Děti je potřeba si vyzvednou do 12 hodin.
Zájem o provoz je nutné nahlásit na email materska.skola@menin.cz do neděle 13. 9. 2020. Děti, které nebudou nahlášeny na docházku do MŠ, budou ze stravy automaticky odhlášeny.
Pokud se mi podaří do pondělního dopoledne sehnat personál na výdej stravy, tak bude od úterý otevřeno na celý den. V pondělí zašlu informace o délce provozu e-mailem.
Ošetřovné vám mohu tedy vystavit jen na pátek 11. 9. 2020, kdy je MŠ a uzavřena z personálních důvodů.
Od pondělí, i když bude provoz jen do 12 hodin, již nárok na ošetřovné nemáte.
Žádost o ošetřovné na pátek 11. 9. 2020 vám vystavím a pošlu buď přes e-mail nebo vám ho předám osobně. Osobně je možné si žádost vyzvednou v MŠ v pondělí v době od 12 hodin do 14 hodin, nebo dle domluvy.
S pozdravem Tronečková
UZAVŘENÍ MŠ (přidáno 10.9.2020)
Na základě rozhodnutí KHS bude mateřská škola od pátku 11. 9. 2020 do odvolání uzavřena.
Prozatím ještě čekám na písemné rozhodnutí KHS, proto vám budou během zítřejšího dne zaslány informace (emailem, FB tříd, web MŠ) k distančnímu vzdělávání a vydávání potvrzení o uzavření mateřské školy pro žádost o ošetřovné.
V Měníně dne 10.9.2020
Bc. Dagmar Tronečková
POTŘEBNÉ VYBAVENÍ DO ŠKOLKY (přidáno 31.8.2020)
Do třídy:
- Papuče s pevnou patou – ne pantofle, crocsy!!!
- Na převlečení lehké kalhoty, tepláky, zástěrky, sukýnky, legíny, apod. (Nevhodný je oděv příliš těsný, malý nebo na zapínání vzadu). Dejte dětem oblečení, které si mohou umazat.
- Pro spáče pyžamo.
- Kartáček na zuby a pastu (není povinný).

Na zahradu a pobyt venku
- Starší teplákovou soupravu nebo starší kalhoty a mikinu. Na teplé měsíce kraťasy. V zimních měsících pokud není sníh, nedávejte dětem lyžařské rukavice – nemohou se v nich držet na procházce. Pokud dítě neumí oblékat prstové rukavice, dávejte mu palčáky.
- Nedávejte dětem oděv, který si nemohou ušpinit.
- Plastový hrnek na pití podepsaný lihovým fixem.

Do skříňky
- Náhradní oblečení (tepláky, triko, spodní prádlo) – pro případ „nehody“
- Pláštěnku a gumáky. Chodíme ven za každého počasí.

VŠE PROSÍME PODEPSAT!

Dále prosíme o přinesení:
- Toaletního papíru, vlhčených ubrousků či vlhčeného toaletního papíru, ubrousků ke stolování, papírových kapesníků.

Jakou pomoc uvítáme:
- Jakékoliv výtvarné materiály, papíry (klidně i z jedné strany popsané), opravy hraček, atd.

webové stránky:
www.skolka.menin.cz
REŽIM MŠ (přidáno 29.8.2020)
6,30 – 8,30 – příchod dětí do MŠ (doporučujeme přivádět děti do 8,00 hodin), v 8,30 se již MŠ uzamyká
12,00 – 12,30 – vyzvedávání dětí po obědě
14,45 – 16,15 – odpolední vyzvedávání dětí
(bližší informace viz. Školní řád, Školní vzdělávací program)
Do MŠ je vstup pouze přes čipový systém. Čip je možné si vyzvednout ve třídách. Pokud nemáte čip, tak zazvoňte na zvonky vedle vchodu do MŠ. Budete vpuštěni přes kamerový systém.

Na archivní záznamy
Pokud nemáte prohlížeč na soubory PDF , můžete si jej stáhnout ZDE.
Pokud nemáte MS Word k otevření souborů DOC , můžete si prohlížeč Word Viewer stáhnout ZDE.