Informace ze ŠJ

Cena stravného od 1. 9. 2022

 

 • 3-6 let     
  • celodenní      49 Kč     měsíční platba     980 Kč
  • polodenní      38 Kč     měsíční platba     760 Kč

 

 •  7+ let     
  • celodenní       51 Kč     měsíční platba    1020 Kč
  • polodenní      40 Kč     měsíční platba       800 Kč

 

Od 1. 9. 2022 dochází ke změně v systému www.strava.cz, účet bude aktivován všem strávníkům následovně :

 

 • výběr jídelny : 7374
 • uživatel : příjmeníjméno (dohromady malým písmem bez mezer, háčků a čárek)
 • heslo : variabilní symbol

 

Systém bude v provozu od 5. 9. , pokud bude chtít někdo do této doby omluvit dítě ze stravného, prosím použijte jiný způsob.

Stravné se hradí bezhotovostním převodem. Platí se na měsíc dopředu, platba musí být uhrazena do 15. předchozího měsíce. Žádám Vás o dodržení termínu. Pokud opakovaně neuhradíte stravné ve stanoveném termínu, může ředitelka mateřské školy, po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte, rozhodnout o ukončení docházky dítěte do mateřské školy.

Stravné se hradí paušálně (tzn. že budete platit každý měsíc stejnou částku). Pouze v měsíci září proveďte dvojnásobnou platbu (jednu za září a druhou za říjen), dále od října založte trvalý příkaz do měsíce května! V červnu už se neplatí!!! Vyúčtování proběhne v měsíci červenci převodem na účet. Prosím rodiče nově přijatých dětí, aby uvedli svůj účet v přihlášce, bude na něj zaslán na konci školního roku přeplatek. Loňská čísla účtů mám, pokud jste účet neměnili, neuvádějte jej. Jako vzor trvalého příkazu použijte složenku, kterou obdržíte v září, bude na ní uveden i variabilní symbol. Vyčkejte na složenku, dřív platbu neposílejte!!!

Číslo účtu 181299485/0300.           

Obědy se vydávají v mateřské škole v době od 11.45h do 12.15h. Pokud nebude dítě ve školce přítomno, musíte jej ze stravování odhlásit buď písemně do sešitu u vchodu MŠ nebo telefonicky na tel. 544 224 747 vedoucí školní jídelny a to den předem, nejpozději do 13.00 hod na den následující. Máte také možnost odhlašování dětí přes internet jidelna.menin@seznam.cz. Pokud není dítě řádně odhlášeno, strava je započítána. Pokud je dítě odhlášeno do odvolání, musí se den předem ke stravování nahlásit. První den nemoci mají rodiče nárok si oběd vyzvednout pouze do čistých  a k přenosu stravy určených jídlonosičů v době od 11,15 do 11,30 u vchodu do kuchyně ve vedlejší budově MŠ, je třeba zazvonit na zvonek. Je přísný zákaz vstupu do kuchyně. Není možné si jít pro oběd přes spojovací chodbu.

Pitný režim je dodržován nápoji, které jsou po celý den dětem k dispozici. Podávají se nápoje bez umělých sladidel a konzervantů a čistá voda.

Pokud se u Vašeho dítěte vyskytne alergie na jakoukoliv potravinu, oznamte toto prosím vedoucí školní jídelny.