Prázdninový provoz a uzavření MŠ

Prázdninový provoz bude po dohodě se zřizovatelem v těchto termínech: 1. 7. 2022, 11. 7. 2022 – 22. 7. 2022.

 V týdnu 4. 7. 2022 – 8. 7. 2022 bude provoz MŠ přerušen.

 Na prázdninový provoz je potřeba se nahlásit do 31. 5. 2022.

 Od 23. 7. 2022 do 31. 8. 2022 bude MŠ uzavřena. Nový školní rok začne 1. září 2022.

 Dětem, které nebudou přihlášeny na prázdninový provoz, bude prominuta úplata za předškolní vzdělávání. Úplata bude za měsíc červenec 250,- Kč se splatností 1. 6. 2022 – 15. 6. 2022 na účet MŠ 181299485/0300. Předškoláci úplatu neplatí.