ZÁPIS DO MŠ MĚNÍN

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚNÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 

PŘEDZAPSAT SE MŮŽETE OD 4. 4. 2022 DO 2. 5. 2022 NA www.elektronickypredzapis.cz. PŘI PŘEDZAPSÁNÍ JE MOŽNÉ SI ZAREGISTROVAT KONKRÉTNÍ ČAS K ŘÁDNÉMU ZÁPISU.

 

 

ŘÁDNÝ ZÁPIS BUDE PROBÍHAT V MATEŘSKÉ ŠKOLE MĚNÍN V TERMÍNECH:

11. 5. 2022, 12. 5. 2022, 13. 5. 2022 V ČASECH 8:00 - 10:00 HODIN A 14:00 – 16:00 HODIN. Ve dnech řádného zápisu si můžete prohlédnout třídy a ostatní prostory mateřské školy.

 

K ZÁPISU JE TŘEBA DOLOŽIT TYTO DOKUMENTY:

  1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ:
  • ke stažení na webových stránkách školy v sekci dokumenty
  • vyplnit a vytisknout si ji můžete ze stránek elektronickypredzapis.cz
  • po předchozí domluvě si ji můžete vyzvednout v MŠ
  1. LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ
  • podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které budu ve školním roce 2022/2023 plnit povinné předškolní vzdělávání.
  • Očkování se dokládá potvrzením praktického dětského lékaře na Žádosti o přijetí do MŠ.
  1. RODNÝ LIST DÍTĚTE