Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Měnín naleznete otevřením odkazu níže.  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti jsou zde uvedeny pod registračními čísly. 

https://skolka.menin.cz/files/rozhodnuti_seznam_prijatych%20(1).pdf

Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonnému zástupci předáno osobně  do vlastních rukou v ředitelně mateřské školy dne 8. 6. 2022 v době od 8 hodin do 11 hodin a od 12 hodin do  14 hodin. Nebo bude doručeno písemně v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.